Ceník orientační

  Popis služby nebo zboží - orientačně: cena bez DPH cena s DPH
1. Km ujetý v CZ nebo cizině od 16,- 18,-
2. Diety dle nařízení MF

Zákon o cestovních

náhradách 119/02

 
3. Ubytování po 16 hod. jízdy 1 600,- 1 936,-
4. Rakev se zinkovou vložkou s okénkem 10 000,- 11 500,-
5. Paušální servisní služby 2 000,- 2 300,-
6. Paušální stažení EX z letiště a předání PS 1 200,- 1 380,-
7. Vlastní chlazená márnice á den našim zákazníkům 1,- 1,15,-
8. Vyřízení pasu zemřelého a proclení rakve v CZ 1 000,- 1 150,-
9. Repatriace osobních věcí do vlasti dle nákladů a váhy přes DHL
10. Balzamace nebo thanathopraxe 18-25 000 + 15 %
11. CARGO letenka dle váhy přeúčtování
12. Balné leteckých rakví 500,- 575,-
13. Konečné balné leteckých rakví 2 500,- 2 875,-